วันศุกร์

ชาติหน้าตอนบ่ายๆ
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เราเดินไปซื้อยากินเองได้  แต่ถ้า"หนัก"ก็ต้องพึ่งหมอ  เพราะเราเชื่อว่าหมอรู้จักวิธีรักษา "หมอ" เรียนมาทางนี้

เมื่อจะสรุปรายรับ รายจ่ายส่วนตัว เราทำเองได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ ตัวเลขจำนวน"มาก" ก็ต้องพึ่งนักบัญชี เพราะ "เขา" เรียนมาทางนี้

เมื่อทะเลาะกันข้างถนน เราไกล่เกลี่ยกันเองได้  แต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความ ถึงโรงถึง"ศาล"ก็ต้องมีผู้พิพากษาตัดสิน เพราะมันเกี่ยวกับกฏหมาย และ  "ท่าน" เรียนมาทางนี้

สังคมไทยหรือแม้แต่ทั่วโลก ก็เป็นเช่นนี้ เคารพกันในความรู้ที่แต่ละคน ทุ่มเทศึกษากันมา คนละหลายๆปี  จนสามารถประกอบเป็นอาชีพ และ ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม สังคมจึงอยู่กันอย่างสงบสุข

เจ้าคณะปกครอง ตลอดจนถึงมหาเถรสมาคม ท่านบวชเรียนกันมาตั้งแต่เป็นสามเณร จนเรียนจบเปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวคือ "ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ทางพระพุทธศาสนา"

ทีเรื่องอื่นๆ ยังใช้ผู้เชี่ยวชาญ ทีเรื่อง"พระ"กลับไปให้"โยม"ตัดสิน   ถามจริงเถอะ..ฆราวาสอย่างคุณ เอาอะไรไปตัดสิน ไปรู้ดีกว่า"ท่าน" คิดจะไปปฏิรูปพระพุทธศาสนา

เรื่องของ "พระ" ไม่ให้พระตัดสิน แก้ตัวให้ปากฉีกไปถึงรูหู ตะโกนให้ดังไปสามบ้านเจ็ดบ้านว่า "ไม่มีลับลมคมใน" เป็นไปตามกระบวนการ "ยุติธรรม" ก็คงต้องรอ "ชาติหน้าตอนบ่ายๆ" หละนะคู้น

กึ่งศตวรรษ..
18 ความคิดเห็น:

 1. มีลับลมคมในเพราะใจคด จึงไม่ลดเลิกราเจ้าข้าเอ๋ย เรื่องของพระไม่ละจะฟันเลย ปัดโธ่เอ๋ยให้ท่านจัดการไป

  ตอบลบ
 2. มีลับลมคมในเพราะใจคด จึงไม่ลดเลิกราเจ้าข้าเอ๋ย เรื่องของพระไม่ละจะฟันเลย ปัดโธ่เอ๋ยให้ท่านจัดการไป

  ตอบลบ
 3. ใช่เลยค่ะ อย่าเอาคสามคิดทางโลกมาตัดสินความคิดทางธรรม ....

  ตอบลบ
 4. อย่าเอาความคิดบรรทัดฐานของฆราวาส ไปเทียบกับพระค่ะ บรรทัดฐานของพระมีพระธรรมวินัย ละเอียดกว่าฆราวาสเยอะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ19:37:00

  คนมีศีลห้ายังไม่ครบ มาตัดสินคดีพระมีศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรหนอจะคุยกันรู้ภาษาไหม

  ตอบลบ
 6. ถึงวันนี้ไม่มีความลับแล้วล่ะรู้กันไปทั่วโลกแระยกเว้นกะลาแลนด์บางส่วนที่ยังปิดหูปิดตาตัวเอง_มีธงชัวร์

  ตอบลบ
 7. 👍 เดี่ยวนี้กบมันไม่อยู่แต่ในกะลาแล้วเพราะฝนแล้ง บ่อยครั้งมันยังโพล่หน้าออกมาจากรู ออกมาดูโลกภายนอกบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไปถึงไหนแล้วเลย

  ตอบลบ
 8. คนศีลไม่ครบห้า จะพยายามตัดสินผู้มีศีล227 คุณเอาอะไรมาตัดสิน?

  ตอบลบ
 9. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจออกจากคุกทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 10. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจออกจากคุกทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 11. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจโลภมากจะเอาทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 12. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจโลภมากจะเอาทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 13. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจโลภมากจะเอาทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 14. เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจอยู่ในมือคนมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลประชาชนกลับโกหก ใส่ร้ายกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์เสียเอง แล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรคนมีอำนาจโลภมากจะเอาทั้งหมดเอาไว้ซะเองเกิดเป็นคนไทยเจอผู้นำอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างไรจะพึ่งใครเพราะพระและศาสนากำลังถูกเหยียบย้ำให้ตกต่ำ

  ตอบลบ
 15. ทองแท้ไม่กลัวไฟ สักวันความจริงจะปรากฎให้โลกรู้ หลวงพ่อท่านเป็นที่รักและเคารพของคนทั่วโลก

  ตอบลบ
 16. ครับรัดทะมานนี้มาเพื่อปล้นพุทไง

  ตอบลบ
 17. ครับรัดทะมานนี้มาเพื่อปล้นพุทไง

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ01:45:00

  สาธุๆๆ

  ตอบลบ