วันเสาร์

วัดป่า
พระในเมืองไทยนอกจากจะมีสองนิกายคือ "ธรรมยุต" กับ "มหานิกาย" แล้ว....

ยังแบ่งเป็นสาย "พระเมือง" คามวาสี....

กับ "พระป่า" อรัญวาสี....

...........

ใครชอบ "เล่าเรียนเขียนอ่าน" ชอบเทศน์ชอบสอน ก็อาศัยอยู่วัดในเมือง....

ศึกษานักธรรมบาลี เป็นมหาเปรียญ เป็นพระอาจารย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม....

จนมี "ผลงาน" เป็นที่ประจักษ์ก็โปรดเกล้าเป็นท่านเจ้าคุณฯ 

..........

เมื่ออายุพรรษามากขึ้น ก็ช่วยรับเป็น "ธุระ" ในกิจการงานพระศาสนา....

เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล อำเภอ จังหวัดไปตามลำดับชั้น....

ให้พระศาสนา "ได้พึ่ง" และช่วยรักษา "สืบต่อ" อายุพระพุทธศาสนา

.........

ส่วนว่าใครชอบ "ปฏิบัติ" ก็ปลีกวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาไพร....

หาที่ "สงบสงัด" วิเวกเหมาะแก่การเจริญกรรมฐาน....

ตบแต่งพอให้เป็น "รมณียสถาน".. สถานที่ที่ให้ความรื่นรมย์

เริ่มจากเป็นที่พักสงฆ์.. สำนักสงฆ์.. จนมาเป็น.. วัด

.........

ชาวพุทธแบบเราๆ เมื่ออยากจะ "ทำบุญ" ถวายสังฆทาน จะวันเกิด.. วันแต่ง.. หรือแม้กระทั่งวันตาย....

ก็ไปวัด "ใกล้บ้าน" มั่งวัดที่ "ศรัทธา" มั่ง....

แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่บริเวณเมือง
.........

แต่เมื่อไรอยากจะ "ปลีกตัว" จากความวุ่นวาย จากสภาพแวดล้อม....

ก็ "แสวงหา" วัดที่ไปแล้วรู้สึกว่า "ใช่" ให้มันผ่อนคลาย ให้มันปล่อยวาง....

มันก็หนีไม่พ้น "วัดป่า"

เพราะฉะนั้น "พระกับป่า" มันของคู่กัน..!!!

..........

ไม่ได้จะสนับสนุนให้ทำผิดกฎหมาย....

แต่เชื่อว่ามันมี "ทางออก" ที่สวยงามสำหรับทั้งสองฝ่าย....

พระก็ไม่ต้องโดนไล่....

กฎหมายก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์....

..........

แล้วนี่ก็เห็น "ไล่" แต่พระของวัดพระธรรมกาย....

ซึ่งจริงๆแล้ว "วัดป่า" ในเมืองไทยมีเป็นพันแห่ง....

เดี๋ยวหลวงปู่หลวงตาท่าน "ฮึด" ขึ้นมา....

จะกลายเป็น..สีทนได้น่าชื่นชม "วัดล่มจ่ม" เพราะ ศรีไรว้า..??

กึ่งศตวรรษ..4 ความคิดเห็น:

 1. ต่อไปพระสายวัดป่า พระนักปฎิบัติ
  จะเอาไงครับ
  ระวังข้อกล่าวหาที่กำลังตามมาครับ
  ทางราชการจะมีคำเสนอแน่ะอย่างไร?

  ตอบลบ
 2. ต่อไปพระสายวัดป่า พระนักปฎิบัติ
  จะเอาไงครับ
  ระวังข้อกล่าวหาที่กำลังตามมาครับ
  ทางราชการจะมีคำเสนอแน่ะอย่างไร?

  ตอบลบ
 3. เหมือนกับว่า เค้าจะทำลายชาวพุทธเลยใช่ไหมคะ

  ตอบลบ